Kilder

Her har vi samlet en oversikt over relevante kilder. Det ligger også mye informasjon tilgjengelig hos hver enkelt kommune, slik som: kart, reguleringsplaner, saksinnsyn og veiledere.