Planrett

16 artikler funnet

Klimaendringar og kommunalt arbeid for framtidig arealbruk  

Kommunalt arbeid  For å nå dette målet er ein avhengig av at kommunane føl opp med lokale strategiar og konkrete mål. Slike strategier er utarbeida…

Les mer

Ny jordvernstrategi vil skjerpe måla for jordvern

Kommunal arealpolitikk Kommunane har ei sentral rolle når det kjem til jordvernarbeid. Gjennom vedtaking av arealplanar tek kommunane stilling til kva areala skal brukast til,…

Les mer

Transformasjon – balansekunst på høyt nivå

Denne saken ble først publisert i magasinet Næringseiendom 01/23 Forfattere: Olav Pedersen, Advokat / Managing partner og Cathrine Tvedt Lorentzen, Advokat. Hva er transformasjon? Når…

Les mer

Illustrasjonsfoto, Bergen kommune

Ønsker du å planlegge og tilrettelegge for utbygging?

Illustrasjonsfoto, Bergen kommune. Kommunen sine arealplaner styrer utviklinga Det er kommunen sine eigne arealplaner som bestemmer kva eit areal kan brukast til. Viss du ønsker…

Les mer

Ny veileder om planlegging av fritidsboliger – langt vanskeligere å få vedtatt nye hyttefelt

Bærekraftige løsninger og hensynet til klima og miljø Veilederen erstatter veilederen Planlegging av fritidsbebyggelse utgitt i 2005. Den nye veilederen har et større fokus på…

Les mer

Høststormer og tiltak ved sjø

Reparere eller bygge opp igjen uten søknad? Forsikringsselskapene utbetaler årlig store summer for erstatning tilknyttet naturskader, for eksempel ved at bygninger eller andre tiltak blir…

Les mer

Midlertidig forbud mot tiltak – hva er det egentlig?

Midlertidige forbud mot tiltak er ofte forbundet med mye medieoppmerksomhet og kan få store konsekvenser for de som blir berørt.

Les mer

Doktoravhandling i plan- og bygningsrett

Hva er tittelen på avhandlingen ? Tittelen er «Motsegn – Kommunalt sjølvstyre og statleg styring. Juss og politikk.» Kan du kort gjengi hva den handler…

Les mer

Et nytt steg videre

– Vi synes det er en ære å få fortsette denne bloggen. Vi ser frem til å utvikle bloggen, og sette vår signatur, forteller advokat…

Les mer

Arealforvaltning som balansekunst

Planer skal styre arealbruken. Jussprofessor Ingunn Elise Myklebust er klar i talen om dette utgangspunktet. Men minner også om de mange nyansene som hører med i det store bildet.

Les mer