Planrett

12 artikler funnet

Ny veileder om planlegging av fritidsboliger – langt vanskeligere å få vedtatt nye hyttefelt

Bærekraftige løsninger og hensynet til klima og miljø Veilederen erstatter veilederen Planlegging av fritidsbebyggelse utgitt i 2005. Den nye veilederen har et større fokus på…

Les mer

Høststormer og tiltak ved sjø

Reparere eller bygge opp igjen uten søknad? Forsikringsselskapene utbetaler årlig store summer for erstatning tilknyttet naturskader, for eksempel ved at bygninger eller andre tiltak blir…

Les mer

Midlertidig forbud mot tiltak – hva er det egentlig?

Midlertidige forbud mot tiltak er ofte forbundet med mye medieoppmerksomhet og kan få store konsekvenser for de som blir berørt.

Les mer

Doktoravhandling i plan- og bygningsrett

Hva er tittelen på avhandlingen ? Tittelen er «Motsegn – Kommunalt sjølvstyre og statleg styring. Juss og politikk.» Kan du kort gjengi hva den handler…

Les mer

Et nytt steg videre

– Vi synes det er en ære å få fortsette denne bloggen. Vi ser frem til å utvikle bloggen, og sette vår signatur, forteller advokat…

Les mer

Arealforvaltning som balansekunst

Planer skal styre arealbruken. Jussprofessor Ingunn Elise Myklebust er klar i talen om dette utgangspunktet. Men minner også om de mange nyansene som hører med i det store bildet.

Les mer

Sirkeleiendom

Har du sett kart der eiendomsgrensen er rund. Eller kanskje åttekantet? Sirkeleiendom er et begrep som brukes i kartfaglig sammenheng.

Les mer

Kommunalteknikk: om gamle reguleringsplaner

Å styre etter gamle planer krever rom for fleksibilitet. Kommunene står ofte overfor valget om å gi dispensasjoner, endre eller oppheve planen. Uansett er det viktig å ikke miste oversikt over praksisen.

Les mer

Norges eldste reguleringsplan – vinneren er kåret

Vinneren er klar og vi runder nå av konkurransen «Jakten på Norges eldste reguleringsplan» som er arrangert sammen med magasinet Kommunalteknikk.

Les mer

Reguleringsplan – hvordan skal den tolkes?

Reguleringsplanen er et avgjørende dokument for utfallet av en byggesak. Det som «følger av» planen, eller er «fastsatt i planen» gir grunnlag for både tillatelser og avslag.

Les mer