Annet

16 artikler funnet

Ny standard for areal- og volumberegning

Standarden samler retningslinjer og gir sammenfallende tolkning av areal- og volumbegreper for hele byggebransjen, og vil gjelde for brukere og forbrukere av bygninger. Den vil…

Les mer

DOM ❘ Rekken av problemstillinger innenfor tomtefeste synes uendelig

Høyesterett kom til: ✅ Innløsningsretten var forbeholdt fremfester, ikke fester, jf tomtefesteloven § 42. ✅ Innløsningsretten omfattet ikke de ubebygde bruksnummerne. ✅ Innløsningsretten omfattet alle…

Les mer

Hyttesameier: Fortjener hytten å bli eiet av en eneeier, eller ønsker du å bli kjøpt ut? Oppløsning av sameiet kan da være svaret.

Å eie hytteeiendom sammen kan utvilsomt være vanskelig, uavhengig av hvor godt forhold man måtte ha til de øvrige eierne. Og ofte har de ulike…

Les mer

Er du klar for å nyte naturen i telt eller hengekøye i sommar?

Ålmenta sine rettigheiter Langs sjø og vassdrag har vi eit generelt forbod i plan- og bygningslova mot privatiserande tiltak innanfor 100 meter frå strandlinja. I…

Les mer

Camping

Klar for påsken? Nye regler for brannsikkerheten på campingplasser

Campingplasser har ikke tidligere hatt egne angitte krav til avstand mellom hver campingenhet, men det er lagt til grunn at det generelle kravet til minst…

Les mer

Ukraina

Enklere regler for å hjelpe Ukrainske flyktninger med husrom

Invasjonen av Ukraina innebærer at vi må forberede oss på at mange Ukrainske flyktninger kommer til Norge. Innkvartering av disse i private hjem og private…

Les mer

Konsensjon – kort fortalt

Noen ganger må man ha myndighetenes tillatelse til å kjøpe eiendom.

Les mer

Servitutter – kan de fikses?

Hva gjør man når gamle avtaler begrenser ny bruk av eiendommen? Svaret kan ligge hos jordskifteretten.

Les mer

Arnfinn Bårdsen: Oppdrag Europa

Toppjuristen Arnfinn Bårdsen er dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Jobben handler om å håndtere saker der Europeiske land anklages for brudd på menneskerettighetene, herunder vernet om eiendomsretten. Fra Strasbourg kan han også fortelle om femtisiders husleiekontrakter – og lange løpeturer.

Les mer

Historien om Villaklausul

Begrensninger på bygging. «Villaklausul» kalles det, når en tidligere eier har bestemt at tomten for fremtiden bare kan bebygges på en bestemt måte.

Les mer