Annet

19 artikler funnet

Kva gjer du når hogst hos naboen blir ein fare for ras på din eiendom?

Naturskade som konsekvens Skoglova skal sikre ei berekraftig forvaltning av skogressursane, sikre det biologiske mangfaldet,  og at det blir teke omsyn til landskapet, friluftslivet og…

Les mer

Frokostmøte i Bergen. Raskere planprosesser: Hvordan balansere sektorhensyn og unngå tidstyver?

Bergen Næringsråd og Harris Advokatfirma inviterer til frokostmøte om planprosesser. Her vil Bergen kommune dele sine erfaringer om hva som skiller kjappe og treige planprosesser.…

Les mer

Negative servitutter for å begrense konkurranse i dagligvaresektoren er nå forbudt  

Regjeringen har nylig vedtatt forbud mot negative servitutter som hindrer konkurrerende virksomheter i å bruke en eiendom til dagligvarevirksomhet. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2024. Vi ser nærmere på innholdet i forskriften og hvordan aktørene bør innrette seg etter denne.

Les mer

Ny standard for areal- og volumberegning

Standarden samler retningslinjer og gir sammenfallende tolkning av areal- og volumbegreper for hele byggebransjen, og vil gjelde for brukere og forbrukere av bygninger. Den vil…

Les mer

DOM ❘ Rekken av problemstillinger innenfor tomtefeste synes uendelig

Høyesterett kom til: ✅ Innløsningsretten var forbeholdt fremfester, ikke fester, jf tomtefesteloven § 42. ✅ Innløsningsretten omfattet ikke de ubebygde bruksnummerne. ✅ Innløsningsretten omfattet alle…

Les mer

Hyttesameier: Fortjener hytten å bli eiet av en eneeier, eller ønsker du å bli kjøpt ut? Oppløsning av sameiet kan da være svaret.

Å eie hytteeiendom sammen kan utvilsomt være vanskelig, uavhengig av hvor godt forhold man måtte ha til de øvrige eierne. Og ofte har de ulike…

Les mer

Er du klar for å nyte naturen i telt eller hengekøye i sommar?

Ålmenta sine rettigheiter Langs sjø og vassdrag har vi eit generelt forbod i plan- og bygningslova mot privatiserande tiltak innanfor 100 meter frå strandlinja. I…

Les mer

Camping

Klar for påsken? Nye regler for brannsikkerheten på campingplasser

Campingplasser har ikke tidligere hatt egne angitte krav til avstand mellom hver campingenhet, men det er lagt til grunn at det generelle kravet til minst…

Les mer

Ukraina

Enklere regler for å hjelpe Ukrainske flyktninger med husrom

Invasjonen av Ukraina innebærer at vi må forberede oss på at mange Ukrainske flyktninger kommer til Norge. Innkvartering av disse i private hjem og private…

Les mer

Konsensjon – kort fortalt

Noen ganger må man ha myndighetenes tillatelse til å kjøpe eiendom.

Les mer