Annet

13 artikler funnet

Er du klar for å nyte naturen i telt eller hengekøye i sommar?

Ålmenta sine rettigheiter Langs sjø og vassdrag har vi eit generelt forbod i plan- og bygningslova mot privatiserande tiltak innanfor 100 meter frå strandlinja. I…

Les mer

Camping

Klar for påsken? Nye regler for brannsikkerheten på campingplasser

Campingplasser har ikke tidligere hatt egne angitte krav til avstand mellom hver campingenhet, men det er lagt til grunn at det generelle kravet til minst…

Les mer

Ukraina

Enklere regler for å hjelpe Ukrainske flyktninger med husrom

Invasjonen av Ukraina innebærer at vi må forberede oss på at mange Ukrainske flyktninger kommer til Norge. Innkvartering av disse i private hjem og private…

Les mer

Konsensjon – kort fortalt

Noen ganger må man ha myndighetenes tillatelse til å kjøpe eiendom.

Les mer

Servitutter – kan de fikses?

Hva gjør man når gamle avtaler begrenser ny bruk av eiendommen? Svaret kan ligge hos jordskifteretten.

Les mer

Arnfinn Bårdsen: Oppdrag Europa

Toppjuristen Arnfinn Bårdsen er dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Jobben handler om å håndtere saker der Europeiske land anklages for brudd på menneskerettighetene, herunder vernet om eiendomsretten. Fra Strasbourg kan han også fortelle om femtisiders husleiekontrakter – og lange løpeturer.

Les mer

Historien om Villaklausul

Begrensninger på bygging. «Villaklausul» kalles det, når en tidligere eier har bestemt at tomten for fremtiden bare kan bebygges på en bestemt måte.

Les mer

Flyfoto og feilkilder

Dette skjer: Gamle flyfoto sammenlignes med dagens situasjon. Man oppdager byggverk som ikke fantes før. Det mangler byggesak eller tillatelse. Mystisk? Ja! Ulovlig? Ikke alltid.

Les mer

Boligrettens bibliotek

Ingen har skrevet flere bøker om boligrett enn Christian Fr. Wyller. De tre klassikerne «Boligrett», «Borettslovene» og «Eierseksjonsloven» har alle kommet i flere utgaver, og er for lengst etablert som standarverkene på sine områder.

Les mer

Tinglysning og tabber

Unngå den kjedelige situasjonen at et dokument ikke aksepteres for tinglysing. Det kan koste dyrt å få post i retur for å rette feil.

Les mer