Ukraina

Enklere regler for å hjelpe Ukrainske flyktninger med husrom

Ønsker du å bidra med innkvartering av Ukrainske flyktninger, men er usikker på hvordan du går frem? Av: Marianne Aadland Sandvik

Invasjonen av Ukraina innebærer at vi må forberede oss på at mange Ukrainske flyktninger kommer til Norge. Innkvartering av disse i private hjem og private eiendommer er en høyst aktuell problemstilling.

Har du en bygning som er godkjent brukt som bolig kan den brukes til innkvartering av flyktninger.

Har du en bygning som egner seg for innkvartering, men som ikke er godkjent brukt som bolig, må bruken omsøkes og godkjennes før den kan leies ut.

Plan- og bygningsloven gjelder nemlig også i ekstraordinære situasjoner. Dette innebærer at bygninger som ønskes brukt til bolig, må oppfylle tekniske krav til bolig og være godkjent brukt som bolig. Har du en bygning som allerede er godkjent brukt som bolig, kan du kontakte kommunen din, da de gjerne vil ha oversikt over tilgjengelige boliger.

Bygning egnet for innkvartering, men som ikke er godkjent brukt som bolig, må omsøkes etter plan- og bygningsloven og alle byggtekniske krav (TEK17) må i utgangspunktet være oppfylt. En bygning kan for eksempel være campinghytter, brakker, moduler og passasjerskip.

For å sikre rask etablering av midlertidige boliger har Kommunal- og distriktsdepartementet nylig vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven.

Forskriften sikrer en raskere byggesaksbehandling i kommunen, og innebærer at kommunen kan gi unntak fra krav om søknad om tillatelse og midlertidig dispensasjon etter anmodning fra offentlig myndighet, herunder Utlendingsdirektoratet.

Kommunen har etter dette ikke anledning til å unnta fra søknadsplikt etter henvendelse fra private aktører. Forskriften innebærer videre at det gis unntak fra enkelte byggtekniske krav, som for eksempel krav til tilstrekkelig uteareal, og fra krav til midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Under forutsetning av at bygningen har brannalarmanlegg og rømningsveier som oppfyller byggtekniske forskrift kapittel 11, er det ikke krav om automatisk brannslokkeanlegg (sprinkling).

Når behovet for unntak ikke lenger er til stede, må den midlertidige bruken imidlertid straks opphøre og eventuelt midlertidig plasserte bygninger fjernes.

Merk at du som eier av en bygning som brukes til innkvartering alltid vil være ansvarlig for at tekniske krav til bolig er oppfylt, og at ditt forsikringsselskap kan stille egne og strengere krav til brannsikring enn plan- og bygningsloven.