Hybel og hybeljuss

Har du hybel? Ett rom og ingenting mer?

Bare én norsk lov bruker begrepet hybel. Lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter har regler om pendlerdiett for folkevalgte som bor på hybel eller i brakke med kokemuligheter. Men det er ikke det vi skal snakke om her.

Hva er egentlig en hybel, juridisk sett?

hybeljuss

Innenfor plan- og bygningsretten snakker man om boenhet. I husleieloven brukes begrepet husrom.

Det finnes ingen juridisk definisjon av begrepet hybel eller hybelleilighet. Ifølge forarbeidene til husleieloven § 1 ligger terskelen lavt (NOU 1993:4):

«Det må i det minste kreves at husrommet har vegger og tak, slik at disse gir ly mot vær og vind. Hvor mye som skal kreves for å karakterisere bygningsmessige innretninger som husrom, må overlates til rettspraksis.»

Plan- og bygningsloven har derimot langt strengere krav før noe kan brukes som hybel. Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 1-3 definerer boenhet slik: bruksenhet som har alle hovedfunksjoner og som skal brukes til boligformål. En boenhet skal ha følgende hovedfunksjoner: stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.

Utedo husrom hjerterom

En hybel kan både være selvstendig boenhet og en del av en annen boenhet.

Direktoratet for Byggkvalitet skriver i sin veiledning:

«Er hybelen en del av en boenhet må boenheten som helhet oppfylle kravene om tilgjengelighet. Et enkelt rom som leies ut i for eksempel en enebolig, regnes som en del av boligen og inngår i samme branncelle. En leilighet som skilles fra en bolig og per definisjon utgjør egen boenhet, må skilles fra den øvrige boligen med branncellebegrensende bygningsdeler.»

Hyblifisering. Tidlig på 1990-tallet dukket begrepet «hyblifisering» opp. Er det en trussel mot øvrige beboere at leiligheter deles opp til små enheter som leies ut? Både i eierseksjonsloven og borettslagsloven er dette nå lovregulert. Eierseksjonsloven § 24 synende ledd fastsetter at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Etter borettslagsloven § 5-4 er grensen 30 dager.

Hybel – oppsummert: Midlertidig tak over hodet, inkludert en rekke lovbestemmelser som spenner fra byggtekniske krav til regler om leiekontrakten.