Tinglysning og tabber

Det finnes mange tabber man kan gjøre i forbindelse med en tinglysning. Som den kjedelige situasjonen at et dokument ikke aksepteres for tinglysing. Det kan koste dyrt å få post i retur for å rette feil.

Feil med konsekvenser. Dokumenter som har mangler av forskjellig slag avvises, og kan ikke tinglyses før feilen er rettet. Konsekvensen kan bli forsinkelser i utbetaling av kjøpesum eller lån. Eller at man mister plassen i køen mot andre konkurrerende rettigheter i samme eiendom. Av: Marianne Reusch

Finn fem feil. Haldis Framstad Skaare på Kartverket guider oss gjennom topplisten over de vanligste tabbene knyttet til tinglysning – og hvordan de kan unngås.

Tinglysningstabbe

Øverst på listen over de vanligste grunnene til at dokumenter sendes i retur uten å bli tinglyst, er rett og slett samlekategorien «annet». Her går det mest i mangler knyttet til uskifteattest, skifteattest, eller hjemmelserklæring.

Når eieren er død er det ikke lenger noen til å disponere over avdødes eiendom. Rettsstiftelser i eiendommen kan da i utgangspunktet ikke registreres i grunnboken etter reglene i tinglysingsloven § 13. Arveoppgjøret kan ta tid. Kanskje skal eiendommen selges, det kan være den skal overtas av en arving eller flere i fellesskap, eller den skal overføres til noen som er tilgodesett i avdødes testament. For å få tinglyst dokumenter knyttet til avdødes eiendom, er det mye å passe på. Kartverket har utfyllende veiledning på sine sider.

Sjekklisten. Pass på at alle nødvendige dokumenter følger med, skifteattest eller uskifteattest, samt en utfylt versjon av skjemaet «hjemmelserklæring». Kontroller at alle skjemaer har nødvendige signaturer. Sjekk om du må legge ved testament eller ektepakt.

Bruk av fullmakter fra arvinger stiller strenge krav til klarhet og form. Avtalelovens regler om fullmakter gjelder. Ved overføring av eiendom må fullmakten også bevitnes. Hvis du sender inn en kopi av en fullmakt så må den være bekreftet rett kopi og ha en inneståelseserklæring.

Underdirektør og tinglysingsjurist Haldis Framstad Skaare
Underdirektør og tinglysingsjurist Haldis Framstad Skaare på hjemmekontoret.