Sirkeleiendom

Ring rundt tomten. Har du sett kart der eiendomsgrensen er rund. Eller kanskje åttekantet? Sirkeleiendom er et begrep som brukes i kartfaglig sammenheng.

Det er viktig å vite at sirkelen ikke er eiendomsgrensen. Av: Marianne Reusch

Uten kartlagt grense. Sirkeleiendom er kort og godt en betegnelse på en eiendom der grensen ikke er fastlagt.

Sirkeleiendom
Sirkeleiendom

Fenomenet sirkeleiendom har en historisk forklaring. I gamle dager delte man ofte fra hus, bygninger eller rettigheter, uten at tomten eller grensen var spesifisert nøyaktig. Det var store arealer og færre folk. Man fikk benytte et område rundt huset etter behov.

Tomtefeste. Bygninger uten kartlagt grense forekommer også i tomtefesteavtaler (bygsling). Man eier for eksempel en hytte på fjellet som ligger på festet grunn, uten at grensen er nærmere spesifisert i festekontrakten. Dette kalles punktfeste, se tomtefesteloven § 16.

Fra sirkel til firkant. Sirkelen ble fra gammelt av benyttet for å markere eiendommer uten fastlagt grense. I dag brukes gjerne en åttekantet figur. Når eiendommen skal kartlegges gjennom en oppmålingsforretning etter matrikkelloven § 33, handler det ikke om å måle opp en sirkel. Eiendomsgrenser blir fastlagt med rette linjer.

Hva skjedde? Likevel finnes det mange eksempler rundt omkring i landet, på at den fiktive sirkelen faktisk har endt opp som den oppmålte eiendomsgrensen. Selv om dette ikke var tilsiktet, kan det altså bli resultatet. Nå vet du hvorfor.

Sirkeleiendom
Før og nå. Her har den opprinnelige sirkeleiendommen satt sitt preg også på dagens eiendomsgrenser.