DOM ❘ Rekken av problemstillinger innenfor tomtefeste synes uendelig

Høyesterett har nå avgjort nok en interessant sak. Saken gjaldt krav om innløsning av et 120 dekar stort område festet bort til bolig. Området var festet bort til et boligselskap og fremfestet videre til ulike eierseksjonssameier.

Høyesterett kom til:

✅ Innløsningsretten var forbeholdt fremfester, ikke fester, jf tomtefesteloven § 42.

✅ Innløsningsretten omfattet ikke de ubebygde bruksnummerne.

✅ Innløsningsretten omfattet alle de bebygde bruksnummerne og gjaldt hele bruksnumrene, selv om bruksnumrene hadde store ubebygde areal. Høyesterett åpner for konkret unntak der boligsosiale hensyn ikke lenger kan begrunne innløsning av hele bruksnummeret. Det skal nok mye til etter dette.

✅ Avgjørelsen kan få stor betydning for sameier og borettslag som fester store tomter, f eks i fortettingsområder. Da er hovedregelen etter denne avgjørelsen at de kan innløse hele bruksnummeret de fester. Innløsningssummen er som kjent enten 25 ganger festeavgiften (som har maks-beløp) eller 40% av tomteverdien. Her kan sameier og borettslag på store tomter få tilført store verdier gjennom innløsning.

Les dommen her 👇

Eierseksjonssameier har rett til innløsning av festetomter i boligområde i Oslo (domstol.no)