Kommunalteknikk: om gamle reguleringsplaner

Den korte versjonen er at Norges arealer styres av et fargerikt lappeteppe av reguleringsplaner, mange av dem er både 10, 20, og 30 år gamle - eller enda eldre.

Å styre etter gamle planer krever rom for fleksibilitet. Kommunene står ofte overfor valget om å gi dispensasjoner, endre eller oppheve planen. Uansett er det viktig å ikke miste oversikt over praksisen. Av: Marianne Reusch

Byantikvaren Trondheim
Foto: Byantikvaren i Trondheim

Kulturhistoriske bygninger og gamle reguleringsplaner. Reguleringsplanen for Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg i Trondheim er ett av utallige eksempler. Planen er fra 1986. Etter 35 år har den vært brukt i en mengde byggesaker. Mange huseiere og saksbehandlere kommer og går i løpet av en slik periode.

Elisabeth Kahrs Foto Byantikvaren i Trondheim.
Elisabeth Kahrs. Foto: Byantikvaren i Trondheim.

Løsningen er en god veileder. Arkitekt og antikvar Elisabeth Kahrs hos Byantikvaren i Trondheim forteller at byen har rundt 170 bygningsmiljøer og enkeltbygninger regulert til bevaring. Trondheim har løst dette på en forbilledlig måte, gjennom en detaljert og lett tilgjengelig veileder for planområdet. En revidert versjon fra 2018 er oppdatert av Kahrs og medarbeidere. Veilederen henvender seg både til publikum, og til kommunens egne saksbehandlere.

Les og last ned:Veileder for Møllenberg, Rosenborg og Kirkesletten

– Veilederen gir også god støtte for arbeid med verneverdig bebyggelse utenfor planområdet, sparer oss for arbeid, og er godt mottatt hos målgruppen, forteller Kahrs.

Fra reguleringsplanen for Møllenberg
Fra reguleringsplanen for Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg, Trondheim.

Veilederen gir nyttig innføring i planens historie og formål. Forventninger klargjøres. Planen er praktisk forklart, og rikt illustrert, slik at man får god hjelp i spørsmål om alt fra fasader og vinduer til gjerder, porter, trapper og fargevalg.

Trondheims veileder til forvaltning av kulturhistorisk viktig bebyggelse.
Et forbilde: Trondheims veileder til forvaltning av kulturhistorisk viktig bebyggelse.