Reguleringsplan – hvordan skal den tolkes?

Hva sier en reguleringsplan egentlig?

Reguleringsplanen er et avgjørende dokument for utfallet av en byggesak. Det som "følger av" planen, eller er "fastsatt i planen" gir grunnlag for både tillatelser og avslag. Av: Marianne Reusch

Artikkel i Kommunalteknikk: Gamle reguleringsplaner – en guide til enklere og bedre saksbehandling.

Reguleringsplan

Reguleringsplaner skal praktiseres forutsigbart for borgerne. saksbehandlere skal være trygge på vurdering av tillatelser og dispensasjoner. Med andre ord – mye står på spill. Det er viktig at planene tolkes riktig.

Det viktige utgangspunktet er rett å slett å vite dette: En reguleringsplan må tolkes.

Planen skal forstås og praktiseres i samsvar med sitt formål og sin hensikt.

Det lett å snuble. For eksempel fordi man tviholder på en firkantet forståelse av et begrep, og glemmer hva planen skulle løse.

Tolkningsplikten. Oppfordringen er følgende: Ikke gjør oppgaven for vanskelig. Tenk på det mer som en kunst enn en kamp. Start med å stille dette enkle kontrollspørsmålet:

Hva er planen med planen?

Reguleringsplan best

Og en ting til: Reguleringsplanen består både av et arealplankart og tilhørende bestemmelser, se plan- og bygningsloven § 12-1. Kart og tekst må ses i sammenheng. Det er gjerne i planbestemmelsene man må gjøre tolkningsjobben.