Et nytt steg videre

Nå tar jussbloggen planogbygningsrett.no et spennende steg videre. Fra 22. mars 2022 overtar Harris Advokatfirma AS stafettpinnen. Bloggen føres videre under vingene til Vestlandets klart største advokatfirma med over 50 advokater, som tar oppdrag i hele landet. Av: Marianne Reusch

– Vi synes det er en ære å få fortsette denne bloggen. Vi ser frem til å utvikle bloggen, og sette vår signatur, forteller advokat og managing partner Olav Pedersen.

Med seg har han et solid team av firmaets dyktige fagfeller som vil bidra med sin spisskompetanse innen plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling og relaterte temaer.

– Jeg er veldig glad for at en så kvalifisert gjeng tar dette videre, sier Marianne Reusch, som etablerte nettsiden for et par år siden. Hun legger til:

Ideen var opprinnelig å lage et «leirbål» for faglig interesserte som ønsket oppdatering og veiledning. Interessen har vært over all forventning, og følgerskaren har økt jevnt.

Det er en kjent sak at plan- og bygningsloven er en av landets mest søkte lover – hver eneste dag. Det forklarer nok også interessen – og behovet – for en slik nettside

– Leserne kan glede seg til aktuelle og interessante tema i samme ånd som Marianne har drevet bloggen. Vi ønsker at nettsiden skal være en ressurs for alle som har spørsmål innenfor temaet, sier Pedersen.

Jeg føler meg trygg på at nettsiden nå er i de beste hender, avslutter Marianne.

Sammen er partene enige om at planogbygningsrett.no er på god vei videre – i rett retning.