Hva er en etasje?

Og hvorfor trenger man å vite hva en etasje er?

En halv etasje? I boligannonser kan man se beskrivelser som «enebolig med 2,5 etasje». I reguleringsplaner er det vanlig med bestemmelser om antall tillatte etasjer på nybygg. Men hva er egentlig en etasje?

Fint på fransk. Ordet etasje er fransk, og betydde opprinnelig rett og slett bare bolig (Norsk etymologisk ordbok/Yann de Caprona). En enkel tolkning er da at etasjer i dag betyr boliger stablet oppå hverandre, i høyden.

Vatican Museum Staircase. Foto: Andreas Tille
Vatican Museum Staircase. Foto: Andreas Tille, via Wikimedia commons

Høyt under taket? Antall etasjer forteller ikke nødvendigvis noe om hvor høy bygningen er. Byggteknisk forskrift § 12-7 regulerer minimum romhøyde. Men noen maksimumsgrense finnes ikke.

Byggteknisk forskrift (TEK 17) har flere oppklarende bestemmelser om etasjer. I § 6-1 får vi vite at:

Etasjeantallet i en bygning er summen av måleverdige plan som ligger over hverandre.

Kjeller, mellometasje, og loft regnes ikke med.

Nye og gamle etasjer. Som kjent er takhøyde en varierende størrelse. I eldre bygninger er det ofte høyere under taket. Dette åpner muligheter – og fører til diskusjoner – om man for eksempel kan få plass til fem etasjer der det før bare var fire. Sikkert er at antall etasjer ikke alene kan brukes som et mål på bygningens høyde.