Ny standard for areal- og volumberegning

Standarden samler retningslinjer og gir sammenfallende tolkning av areal- og volumbegreper for hele byggebransjen, og vil gjelde for brukere og forbrukere av bygninger.

Den vil gjelde alle type bygninger til alle formål og til alle livsfaser, fra prosjektering til drift og avvikling.

Med denne standarden harmoniseres blant annet definisjonen av Bruksareal (BRA) og Bebygd areal (BYA).

Tidligere kategorisering av areal som «P-rom» og «S-rom» endres til Bruksareal, som igjen spesifiseres i nye undergrupper.

Videre gir standarden bedre oversikt over ulike formål og bruken av arealbegrepene.

Standarden vil blant annet få betydning for

  • byggesaksbehandling
  • planlegging, prosjektering og prising av entrepriseprosjekter
  • taksering, avgiftsberegning og forvaltning av eiendom og
  • bruken av arealbetegnelser ved omsetning av boliger

Vi har tro på at det nye regelverket rundt areal- og volumberegning blir mer forståelig og mindre konfliktskapende for både profesjonsutøvere og forbrukere.