Gamle reguleringsplaner – nye muligheter

Reguleringsplaner åpner for muligheter. Reguleringsplaner betyr også begrensninger.

Om en byggesøknad ender med et JA eller et NEI kan i mange tilfeller avhenge av planen – som kort oppsummert er et nøkkeldokument for bruk og forvaltning av eiendom. Av: Marianne Reusch

En reguleringsplan kan både være rykende fersk – og av eldre dato.

Byggesøknad nøkkeldokument
Om en byggesøknad ender med et JA eller et NEI kan i mange tilfeller avhenge av planen – som kort oppsummert er et nøkkeldokument for bruk og forvaltning av eiendom.

Bli med i jakten på Norges eldste reguleringsplan. Konkurransen er i gang!

Expiry date. Holdbarhetsdato for reguleringsplaner er formulert i plan- og bygningsloven § 34-2 fjerde ledd. Planene gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan.

Private reguleringsplaner har en egen «ferskvare»-regel i plan- og bygningsloven § 12-4 femte ledd. Er tiltaket med hjemmel i planen ikke satt i gang innen ti år etter planens vedtakelse, har kommunen plikt til å påse at planen er tilstrekkelig oppdatert. Bestemmelsen er ikke formulert som en avslagshjemmel. Dersom kommunen mener tiltaket ikke skal kunne gjennomføres, må planen oppheves eller endres, i samsvar med reglene som gjelder for dette. Alternativ fremgangsmåte er å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak i påvente av ny plan.

Les mer om reguleringsplaner og utløpsdato.