Utemøblering og søknadsplikt

Utemøblering. Må man ha tillatelse til å sette ut hagemøbler på egen eiendom?

Som den store hovedregel trenger man ikke søke om å møblere i hagen. Men vent litt. Heller ikke dette er et enkelt ja eller nei spørsmål. Snakker vi om hagemøbler eller «hagemøbler» når vi snakke rom utemøblering?

Fargeroke stoler utemøblering

Alt for hagen. Det er mye morsomt på markedet. Drivhus med gjesterom. Partytelt for de store anledningene Frostsikkert boblebad. Redskapsbod med integrert garasje for robotgressklipper. Eller hengekøyestativ – for den som ikke har egne trær.

Mindre tiltak utendørs. Lovens enkle utgangspunkt er at søknad og tillatelse ikke er nødvendig for mindre tiltak utendørs. Dersom disse er i samsvar med plan. Regelen står i plan- og bygningsloven § 20-5. Presiseringer følger av byggesaksforskriften (SAK) § 4-1. Forskriften har regler om frittliggende småbygg (her kommer lekestuen og grillhytta inn), og detaljerte bestemmelser om levegg og forstøtningsmur. Anbefalt lesning finnes på Direktoratet for Byggkvalitets nettside, med veiledning til reglene.

Innledende ord  lovens regel
Innledende ord – lovens regel er enda lengre enn dette.

Alt som ikke står i loven. Veldig mange av de tingene man lurer på i praksis, står ikke direkte nevnt i loven eller forskriftene. Hva med for eksempel platting, trampoline på kunstgressmatte, hundegård, kjøkkenhage med vanningsanlegg eller utendørs gasspeis? Den enkle løsningen ville vært at alt er lov, dersom det ikke er uttrykkelig nevnt. Men slik er det ikke. Tvert om. Reglene gjelder alle tiltak, og må i hvert enkelt tilfelle vurderes opp mot forskriftens kriterier om høyde, areal, avstand til nabogrense og terrengnivå med mer. Les her, som et eksempel, hvordan man finner frem til reglene for flaggstang.

I samsvar med plan. Viktig og ofte oversett: Mindre tiltak er bare fritatt for søknadsplikt dersom det er i samsvar med arealplanen på stedet.

Kommunene kan fastsette regler for uteområder i reguleringsplan. Og kommunene gjør det.

Mange, mange steder i landet finnes det reguleringsplaner med detaljerte regler eller spesialbestemmelser om tiltak utendørs, på egen eiendom. Det kan være bestemmelser om vern av eksisterende hageanlegg eller vegetasjon, regler som tillater eller forbyr alt fra flaggstang til terrasser, eller bestemmelser om størrelser eller avstander. Et viktig tips er derfor å sjekke reguleringsplanen – først!