Byggesaksdel

38 artikler funnet

Når to trinn er ett for mye

To-trinns byggesøknader har fordeler, men også flere ulemper. Unødvendig oppdeling kan forsinke saksbehandlingen og øke kostnadene. Her er noen tips å tenke på.

Les mer

Om steinkast – og mer moderne måleregler

Nordmenn er kjent for å være folkeslaget som måler avstanden til naboen i steinkast. Vel, det finnes også andre, mer sympatiske, mer nøyaktige, og mer moderne måter å løse oppgaven på.

Les mer

Gjenboere – rettigheter og plikter

Begrepene nabo og gjenboer brukes ofte synonymt, men er ikke helt det samme. Begrepet gjenboer benyttes gjerne om naboer som ikke har felles eiendomsgrense.

Les mer

Takvinkel

Takvinkelen kan ha betydning for flere forhold – bygningens høyde, innvendig bruksareal, drenering av nedbør, og ikke minst det estetiske. Takformen er ofte godt synlig, og derfor viktig for husets visuelle uttrykk. Men – det står ingenting uttrykkelig i plan- og bygningsloven om takvinkler.

Les mer

Hva er en etasje?

Hva er en etasje, og hvorfor trenger man å vite det?

Les mer

Tre lover om trær

Plan- og bygningsloven er sentral for regulering av trær. Generelle planbestemmelser om vegetasjon og grønnstruktur dekker (også) trær.

Les mer

Hybel og hybeljuss

Hva er egentlig en hybel, juridisk sett? Innenfor plan- og bygningsretten snakker man om boenhet. I husleieloven brukes begrepet husrom.

Les mer

Utemøblering og søknadsplikt

Utemøblering og søknadsplikt. Må man ha tillatelse til å sette ut hagemøbler på egen eiendom? Heller ikke dette er et enkelt ja eller nei spørsmål.

Les mer