Arkiv

Forfatter: Maria Worre

29 artikler funnet

Dokumentavgiften

Alle som har kjøpt eiendom, har sannsynligvis også hatt et nærmøte med denne avgiften.

Les mer

Hus og høyder

The sky is the limit, eller? Hvor høyt kan man bygge? Og ikke minst – hvor står dette? Plan- og bygningsloven har bare en håndfull regler som har med høyde å gjøre. Ingen av disse gir svaret på hvor høyt det er lov å bygge.

Les mer

Når to trinn er ett for mye

To-trinns byggesøknader har fordeler, men også flere ulemper. Unødvendig oppdeling kan forsinke saksbehandlingen og øke kostnadene. Her er noen tips å tenke på.

Les mer

Arealforvaltning som balansekunst

Planer skal styre arealbruken. Jussprofessor Ingunn Elise Myklebust er klar i talen om dette utgangspunktet. Men minner også om de mange nyansene som hører med i det store bildet.

Les mer

Servitutter – kan de fikses?

Hva gjør man når gamle avtaler begrenser ny bruk av eiendommen? Svaret kan ligge hos jordskifteretten.

Les mer

Dispensasjon på vilkår

Hvilke krav kan stilles sammen med dispensasjoner i en byggesak? Vilkår – et nyttig verktøy når det gis dispensasjon.

Les mer

Om steinkast – og mer moderne måleregler

Nordmenn er kjent for å være folkeslaget som måler avstanden til naboen i steinkast. Vel, det finnes også andre, mer sympatiske, mer nøyaktige, og mer moderne måter å løse oppgaven på.

Les mer

Sirkeleiendom

Har du sett kart der eiendomsgrensen er rund. Eller kanskje åttekantet? Sirkeleiendom er et begrep som brukes i kartfaglig sammenheng.

Les mer

Gjenboere – rettigheter og plikter

Begrepene nabo og gjenboer brukes ofte synonymt, men er ikke helt det samme. Begrepet gjenboer benyttes gjerne om naboer som ikke har felles eiendomsgrense.

Les mer

Takvinkel

Takvinkelen kan ha betydning for flere forhold – bygningens høyde, innvendig bruksareal, drenering av nedbør, og ikke minst det estetiske. Takformen er ofte godt synlig, og derfor viktig for husets visuelle uttrykk. Men – det står ingenting uttrykkelig i plan- og bygningsloven om takvinkler.

Les mer

Andre arkivsider

Månedlig:

Emner: