Annet

19 artikler funnet

Servitutter – kan de fikses?

Hva gjør man når gamle avtaler begrenser ny bruk av eiendommen? Svaret kan ligge hos jordskifteretten.

Les mer

Arnfinn Bårdsen: Oppdrag Europa

Toppjuristen Arnfinn Bårdsen er dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Jobben handler om å håndtere saker der Europeiske land anklages for brudd på menneskerettighetene, herunder vernet om eiendomsretten. Fra Strasbourg kan han også fortelle om femtisiders husleiekontrakter – og lange løpeturer.

Les mer

Historien om Villaklausul

Begrensninger på bygging. «Villaklausul» kalles det, når en tidligere eier har bestemt at tomten for fremtiden bare kan bebygges på en bestemt måte.

Les mer

Flyfoto og feilkilder

Dette skjer: Gamle flyfoto sammenlignes med dagens situasjon. Man oppdager byggverk som ikke fantes før. Det mangler byggesak eller tillatelse. Mystisk? Ja! Ulovlig? Ikke alltid.

Les mer

Boligrettens bibliotek

Ingen har skrevet flere bøker om boligrett enn Christian Fr. Wyller. De tre klassikerne «Boligrett», «Borettslovene» og «Eierseksjonsloven» har alle kommet i flere utgaver, og er for lengst etablert som standarverkene på sine områder.

Les mer

Tinglysning og tabber

Unngå den kjedelige situasjonen at et dokument ikke aksepteres for tinglysing. Det kan koste dyrt å få post i retur for å rette feil.

Les mer

Winge: Vend i tide, det er ingen skam å snu

Sivilombudsmannen Nikolai K. Winge er både prisbelønnet foreleser og skarpskodd forvaltningsjurist samt vår venn i nøden når vi skal ta opp et vanskelig tema innen offentlig saksbehandling.

Les mer

Kulturminneloven – juss for gamle hus

Jørn Holme er blant Norges fremste ekspert på kulturminner, og leder for tiden Kulturvernforbundet. Han er også hovedforfatteren bak standardverket om kulturminneloven.

Les mer

Uklart dokument

Framstad Skaare forklarer videre: – Tinglysing av rettigheter har mange konsekvenser. Vi har rutiner som skal sikre at opplysningene i dette offentlige registeret holder høyest…

Les mer