Artikler

79 artikler funnet

Rekkefølgebestemmelser FAQ

Hva er det? Hva kan de inneholde? Og hvordan blir man kvitt dem? Det er de vanligst stilte spørsmålene om rekkefølgebestemmelser. I den rekkefølgen.

Les mer

Arnfinn Bårdsen: Oppdrag Europa

Toppjuristen Arnfinn Bårdsen er dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Jobben handler om å håndtere saker der Europeiske land anklages for brudd på menneskerettighetene, herunder vernet om eiendomsretten. Fra Strasbourg kan han også fortelle om femtisiders husleiekontrakter – og lange løpeturer.

Les mer

Historien om Villaklausul

Begrensninger på bygging. «Villaklausul» kalles det, når en tidligere eier har bestemt at tomten for fremtiden bare kan bebygges på en bestemt måte.

Les mer

Flyfoto og feilkilder

Dette skjer: Gamle flyfoto sammenlignes med dagens situasjon. Man oppdager byggverk som ikke fantes før. Det mangler byggesak eller tillatelse. Mystisk? Ja! Ulovlig? Ikke alltid.

Les mer

Boligrettens bibliotek

Ingen har skrevet flere bøker om boligrett enn Christian Fr. Wyller. De tre klassikerne «Boligrett», «Borettslovene» og «Eierseksjonsloven» har alle kommet i flere utgaver, og er for lengst etablert som standarverkene på sine områder.

Les mer

Tinglysning og tabber

Unngå den kjedelige situasjonen at et dokument ikke aksepteres for tinglysing. Det kan koste dyrt å få post i retur for å rette feil.

Les mer

Kommunalteknikk: om gamle reguleringsplaner

Å styre etter gamle planer krever rom for fleksibilitet. Kommunene står ofte overfor valget om å gi dispensasjoner, endre eller oppheve planen. Uansett er det viktig å ikke miste oversikt over praksisen.

Les mer

Winge: Vend i tide, det er ingen skam å snu

Sivilombudsmannen Nikolai K. Winge er både prisbelønnet foreleser og skarpskodd forvaltningsjurist samt vår venn i nøden når vi skal ta opp et vanskelig tema innen offentlig saksbehandling.

Les mer

Ekspropriasjonsrett – kort forklart

Den nye boken Ekspropriasjonsrett – kort forklart dekker et tomrom i bokhyllen som har stått åpent altfor lenge.

Les mer

Kulturminneloven – juss for gamle hus

Jørn Holme er blant Norges fremste ekspert på kulturminner, og leder for tiden Kulturvernforbundet. Han er også hovedforfatteren bak standardverket om kulturminneloven.

Les mer