Artikler

78 artikler funnet

Når to trinn er ett for mye

To-trinns byggesøknader har fordeler, men også flere ulemper. Unødvendig oppdeling kan forsinke saksbehandlingen og øke kostnadene. Her er noen tips å tenke på.

Les mer

Konsensjon – kort fortalt

Noen ganger må man ha myndighetenes tillatelse til å kjøpe eiendom.

Les mer

Arealforvaltning som balansekunst

Planer skal styre arealbruken. Jussprofessor Ingunn Elise Myklebust er klar i talen om dette utgangspunktet. Men minner også om de mange nyansene som hører med i det store bildet.

Les mer

Servitutter – kan de fikses?

Hva gjør man når gamle avtaler begrenser ny bruk av eiendommen? Svaret kan ligge hos jordskifteretten.

Les mer

Dispensasjon på vilkår

Hvilke krav kan stilles sammen med dispensasjoner i en byggesak? Vilkår – et nyttig verktøy når det gis dispensasjon.

Les mer

Om steinkast – og mer moderne måleregler

Nordmenn er kjent for å være folkeslaget som måler avstanden til naboen i steinkast. Vel, det finnes også andre, mer sympatiske, mer nøyaktige, og mer moderne måter å løse oppgaven på.

Les mer

Sirkeleiendom

Har du sett kart der eiendomsgrensen er rund. Eller kanskje åttekantet? Sirkeleiendom er et begrep som brukes i kartfaglig sammenheng.

Les mer

Gjenboere – rettigheter og plikter

Begrepene nabo og gjenboer brukes ofte synonymt, men er ikke helt det samme. Begrepet gjenboer benyttes gjerne om naboer som ikke har felles eiendomsgrense.

Les mer

Takvinkel

Takvinkelen kan ha betydning for flere forhold – bygningens høyde, innvendig bruksareal, drenering av nedbør, og ikke minst det estetiske. Takformen er ofte godt synlig, og derfor viktig for husets visuelle uttrykk. Men – det står ingenting uttrykkelig i plan- og bygningsloven om takvinkler.

Les mer

Rekkefølgebestemmelser FAQ

Hva er det? Hva kan de inneholde? Og hvordan blir man kvitt dem? Det er de vanligst stilte spørsmålene om rekkefølgebestemmelser. I den rekkefølgen.

Les mer