Artikler

73 artikler funnet

Hyttesameier: Fortjener hytten å bli eiet av en eneeier, eller ønsker du å bli kjøpt ut? Oppløsning av sameiet kan da være svaret.

Å eie hytteeiendom sammen kan utvilsomt være vanskelig, uavhengig av hvor godt forhold man måtte ha til de øvrige eierne. Og ofte har de ulike…

Les mer

Branntryggleik i studentbustadar

Utleigar er ansvarlig Husk at det er du som utleigar som er ansvarlig for branntryggleiken i bygget som du eig. Ansvaret føl både av brann-…

Les mer

Ekstremvær krever særlig aktsomhet i byggesaksprosessen

Saken ble først publisert på harris.no 10. august 2023 Kommunens ansvar for at byggegrunnen er sikker I plan- og bygningsloven stilles det krav om at…

Les mer

Endra krav til søknad for oppføring av pipe/skorstein i tilbygg under 50 m2

Endring av regelverket Oppføring og rehabilitering av pipe/skorstein er eit søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslova, og hovedregelen er at eit ansvarleg foretak må søke…

Les mer

Høgda på muren er avgjerande for om tiltaket er søknadspliktig eller ei

Mindre murer er unnateke søknadsplikt Hovedregelen er at mur er søknadspliktig etter byggesaksdelen i plan- og bygningslova. I byggesaksforskrifta er det gitt unntak frå søknadsplikt…

Les mer

Ny jordvernstrategi vil skjerpe måla for jordvern

Kommunal arealpolitikk Kommunane har ei sentral rolle når det kjem til jordvernarbeid. Gjennom vedtaking av arealplanar tek kommunane stilling til kva areala skal brukast til,…

Les mer

Forholdet mellom kommunal bygningsmyndighet og offentlige veimyndigheter

Dispensasjon eller uttalelse? Men hvilken offentlig myndighet forholder du deg til og trenger du en uttalelse i en dispensasjonssak eller et vedtak etter vegloven for…

Les mer

Endring i estetikkbestemmelsen

Søknadspliktige fasadeendringer Om du planlegger en fasadeendring, skal det svært lite til for å utløse søknadsplikt til kommunen. For eksempel vil det være søknadspliktig å…

Les mer

No blir det enklare å bygge mikrohus

Kva er eit mikrohus? Mikrohus er hus med under 30 kvadratmeter bruksareal, som har ein etasje, er utan kjellar og har ei maks høgd på…

Les mer

Transformasjon – balansekunst på høyt nivå

Denne saken ble først publisert i magasinet Næringseiendom 01/23 Forfattere: Olav Pedersen, Advokat / Managing partner og Cathrine Tvedt Lorentzen, Advokat. Hva er transformasjon? Når…

Les mer