Artikler

51 artikler funnet

Kunne du tenke deg å bu i mikrohus?

Må oppfylle alle tekniske krav Med dagens løysing kan det vere vanskelig å oppfylle gjeldande regelverk for slike byggetiltak. På lik linje med andre hus…

Les mer

Er du klar for å nyte naturen i telt eller hengekøye i sommar?

Ålmenta sine rettigheiter Langs sjø og vassdrag har vi eit generelt forbod i plan- og bygningslova mot privatiserande tiltak innanfor 100 meter frå strandlinja. I…

Les mer

Midlertidig forbud mot tiltak – hva er det egentlig?

Midlertidige forbud mot tiltak er ofte forbundet med mye medieoppmerksomhet og kan få store konsekvenser for de som blir berørt.

Les mer

Har du eiendom ved sjøen, og drømmer om flytebrygge til sommeren?

Søknadspliktig? Utlegging av flytebrygge er et søknadspliktig tiltak – både etter plan- og bygningsloven og etter havne- og farvannsloven. Du må derfor søke både kommunen…

Les mer

Doktoravhandling i plan- og bygningsrett

Hva er tittelen på avhandlingen ? Tittelen er «Motsegn – Kommunalt sjølvstyre og statleg styring. Juss og politikk.» Kan du kort gjengi hva den handler…

Les mer

Solenergi

Ønsker du å oppgradere bustaden din med energitiltak f.eks i form av solenergianlegg? Kommunane ønskjer slike tiltak varmt velkomne, og installeringa er ikkje nødvendigvis søknadspliktig.

Les mer

Er draumen badebasseng, badestamp eller jacuzzi til sommaren?

Badestamp og jacuzzi er normalt ikkje søknadspliktig, men draumer du om noko større kan dette måtte søkast om.

Les mer

Camping

Klar for påsken? Nye regler for brannsikkerheten på campingplasser

Campingplasser har ikke tidligere hatt egne angitte krav til avstand mellom hver campingenhet, men det er lagt til grunn at det generelle kravet til minst…

Les mer

Ukraina

Enklere regler for å hjelpe Ukrainske flyktninger med husrom

Invasjonen av Ukraina innebærer at vi må forberede oss på at mange Ukrainske flyktninger kommer til Norge. Innkvartering av disse i private hjem og private…

Les mer

Ulovlighetssakene foreldes ikke – er det fritt frem for kommunen å kreve riving av bryggen din?

Av: Ingrid S. Moe I disse dager er det mange grunneiere i hele landet som har mottatt pålegg fra kommunen om å rive brygger som…

Les mer