Artikler

55 artikler funnet

Servitutter – kan de fikses?

Hva gjør man når gamle avtaler begrenser ny bruk av eiendommen? Svaret kan ligge hos jordskifteretten.

Les mer

Dispensasjon på vilkår

Hvilke krav kan stilles sammen med dispensasjoner i en byggesak? Vilkår – et nyttig verktøy når det gis dispensasjon.

Les mer

Om steinkast – og mer moderne måleregler

Nordmenn er kjent for å være folkeslaget som måler avstanden til naboen i steinkast. Vel, det finnes også andre, mer sympatiske, mer nøyaktige, og mer moderne måter å løse oppgaven på.

Les mer

Sirkeleiendom

Har du sett kart der eiendomsgrensen er rund. Eller kanskje åttekantet? Sirkeleiendom er et begrep som brukes i kartfaglig sammenheng.

Les mer

Gjenboere – rettigheter og plikter

Begrepene nabo og gjenboer brukes ofte synonymt, men er ikke helt det samme. Begrepet gjenboer benyttes gjerne om naboer som ikke har felles eiendomsgrense.

Les mer

Takvinkel

Takvinkelen kan ha betydning for flere forhold – bygningens høyde, innvendig bruksareal, drenering av nedbør, og ikke minst det estetiske. Takformen er ofte godt synlig, og derfor viktig for husets visuelle uttrykk. Men – det står ingenting uttrykkelig i plan- og bygningsloven om takvinkler.

Les mer

Rekkefølgebestemmelser FAQ

Hva er det? Hva kan de inneholde? Og hvordan blir man kvitt dem? Det er de vanligst stilte spørsmålene om rekkefølgebestemmelser. I den rekkefølgen.

Les mer

Arnfinn Bårdsen: Oppdrag Europa

Toppjuristen Arnfinn Bårdsen er dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Jobben handler om å håndtere saker der Europeiske land anklages for brudd på menneskerettighetene, herunder vernet om eiendomsretten. Fra Strasbourg kan han også fortelle om femtisiders husleiekontrakter – og lange løpeturer.

Les mer

Historien om Villaklausul

Begrensninger på bygging. «Villaklausul» kalles det, når en tidligere eier har bestemt at tomten for fremtiden bare kan bebygges på en bestemt måte.

Les mer

Flyfoto og feilkilder

Dette skjer: Gamle flyfoto sammenlignes med dagens situasjon. Man oppdager byggverk som ikke fantes før. Det mangler byggesak eller tillatelse. Mystisk? Ja! Ulovlig? Ikke alltid.

Les mer