Byggesaksdel

33 artikler funnet

Transformasjon – balansekunst på høyt nivå

Denne saken ble først publisert i magasinet Næringseiendom 01/23 Forfattere: Olav Pedersen, Advokat / Managing partner og Cathrine Tvedt Lorentzen, Advokat. Hva er transformasjon? Når…

Les mer

Anleggseiendom

Hva er anleggseiendom? En «anleggseiendom» er etter matrikkelloven § 5 første ledd bokstav b definert som «ein bygning eller konstruksjon, eller eit anna avgrensa fysisk…

Les mer

Kartlegging av dispensasjonspraksis

Eit mål å redusere talet på dispensasjonar Kommunal- og distriktsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosesser og byggesakshandsaming, samt forenkle regelverket i plan- og…

Les mer

Krav til utleigebustadar

Behovet for utleigebustadar varierer frå kor du er i landet. Enkelte stader er det overskudd av utleigebustadar, medan andre stader er det stort press på…

Les mer

klubbe, dom

Prinsipiell dom i strandsonesak

Saken ble først publisert på Harris.no 5. januar 2023 Dom slår fast at Bergen kommune ikke kunne fatte vedtak om pålegg om riving av brygge. Det forhold…

Les mer

Hvem har ansvaret for naturskader?

Hvem har sikringsansvaret per i dag? Etter gjeldende naturskadelov er det i utgangspunktet kommunene som har hovedansvaret for å sikre eiendommer mot naturskader. Ansvaret er…

Les mer

Julebelysning og hagenisser – til glede eller bry?

Hagenisse er definert som ein malt figur, ofte i keramikk, og blir brukt som pynt i hagen. Tradisjonen er gamal og knytt til begrepet «småfolk»,…

Les mer

Nye reglar frå nyttår vil gjere det enklare å gjere endringar på bustadar og bygg

Tidlegare krav Ved ombygging av bustaden din må du oppfylle alle tekniske krav som gjeld på tidspunktet for ombygginga. Tidlegare var dette krav stilt i…

Les mer

Bruksendring av hytte til helårsbolig for å få strømstøtte

Strømprisene er rekordhøye, og vi går en kald og dyr høst og vinter i møte. Det er iverksatt tiltak for å hjelpe, i form av strømstøtte. Dette innebærer at man fra 1. september 2022 får dekket 90 % av strømprisen over 70 øre per kilowattime. Strømstøtte gis imidlertid kun til helårsboliger, og ikke til hytter og fritidsboliger. Mange vurderer derfor nå å gjøre hyttene sine om til helårsboliger, for å få strømstøtte på hytten.

Les mer

Byggeprosessen blir mer miljøvennlig

Endringene skal bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg En av regjeringens fire satsinger for en aktiv bolig- og bygningspolitikk er å sørge…

Les mer