Planrett

18 artikler funnet

Et nytt steg videre

– Vi synes det er en ære å få fortsette denne bloggen. Vi ser frem til å utvikle bloggen, og sette vår signatur, forteller advokat…

Les mer

Arealforvaltning som balansekunst

Planer skal styre arealbruken. Jussprofessor Ingunn Elise Myklebust er klar i talen om dette utgangspunktet. Men minner også om de mange nyansene som hører med i det store bildet.

Les mer

Sirkeleiendom

Har du sett kart der eiendomsgrensen er rund. Eller kanskje åttekantet? Sirkeleiendom er et begrep som brukes i kartfaglig sammenheng.

Les mer

Kommunalteknikk: om gamle reguleringsplaner

Å styre etter gamle planer krever rom for fleksibilitet. Kommunene står ofte overfor valget om å gi dispensasjoner, endre eller oppheve planen. Uansett er det viktig å ikke miste oversikt over praksisen.

Les mer

Norges eldste reguleringsplan – vinneren er kåret

Vinneren er klar og vi runder nå av konkurransen «Jakten på Norges eldste reguleringsplan» som er arrangert sammen med magasinet Kommunalteknikk.

Les mer

Reguleringsplan – hvordan skal den tolkes?

Reguleringsplanen er et avgjørende dokument for utfallet av en byggesak. Det som «følger av» planen, eller er «fastsatt i planen» gir grunnlag for både tillatelser og avslag.

Les mer

Naturfare – noe vi må snakke om

Flom, storm, og skred. Jordskjelv. Skogbrann. Nedbørsrekorder. Plan- og bygningsretten er utrustet med en rekke regler som skal bidra til sikre bygninger i møte med sterke naturkrefter.

Les mer

Gamle reguleringsplaner – nye muligheter

Reguleringsplaner åpner for muligheter. Reguleringsplaner betyr også begrensninger.

Les mer